URL Short | Tiny URL

Đây là trang rút gọn được Quang Ba Web xây dựng

Nhập địa chỉ URL dài tại đây | Luôn có http:// ở đầu
Đường dẫn thứ 1 : http://url.saigon.org.vn/r2dfiy

Đường dẫn thứ 2 bạn tự tạo, sử dụng số 0 -> 9 , ký tự a->Z và dấu - (trừ)):
(Nhấp nút Rút gọn URL để thực hiện)